6 - Fin- /Grovpistol

Er en internasjonal øvelse (ISSF) som skytes både med kaliber .22LR (Fin), og kaliber .30 til .38 (Grov).

Offisielt heter ISSF-øvelsene nå "25 meter pistol" for kvinner" og 25 meter center-fire pistol" for menn.

Center-fire henviser til at grovere ammunisjon har tennhette (i midten bak på patronen), mens finere kaliber (.22) har randtenning.

Internasjonalt skytes da altså Finpistol av kvinner eller juniorer, som også er en OL-Gren for kvinner. Grovpistol er forbeholdt menn. I Norge skyter selvsagt både menn og kvinner Fin og Grov.

Øvelsen er 60 skudd og er 2-delt. Første del er 6 femskuddsserier på presisjonsskive (den til venstre). Hver serie er på 300 sekunder / 5 minutter. Deretter skiftes innstikket i skiva til den store duellskiva (den til høyre) og det kjøres 6 femskuddsserier duell. Skiven er da framme i 3 sekunder (Grønt lys), hvor skytteren må løfte våpenet opp fra klar-stilling og skyte et skudd for hver visning. Mellom hver visning er skiven skjult i 7 sekunder (Rødt lys), og skytteren må senke våpenet ned til klarstilling (45 graders vinkel), uten å berøre skytebenken.