Medlemskontingent for medlemskap i TSS 2024:

Medlemstype Kontingent  Avgift NSF/STSK Samlet* 
Ordinær f.o.m 21 år 750 350+50 1150
Honnør (Uføre og 67+) 450 350+50 850
Ungdom/junior 12-20 år  450 0 450
Barn 0-11 år  250 0 250
Skyteskole** 50 0 50
Sidemedlem 750 50 800
Sidemedlem honnør 450 50 500

* Avgift fra forbund eller krets kan endres, den samlede medlemskontingenten kan derfor justeres ift dette.

I tillegg til medlemskontingent kan det komme treningsavgift (f.o.m. 21 år).

** Kursavgift for skyteskole våren 2024: 1400 kr.


Ikke medlem enda?

Bli medlem -> Innmelding

(Vi bruker Rubic som leverandør av medlemssystem.)