Vår luftbane ligger på Kattem rett sør for Trondheim. 8 baner med plass til både pistol og rifle.

 

Tirsdager er etablert som fellestrening fra kl. 18:00 til 20:00.
(Utgår når det er stevne på tirsdag)

Lokalet er ellers tilgjengelig 24/7 for våre medlemmer.

Skyteskolen bruker lokalene på mandager fra kl. 17:00